قسمتهای ضروری*

امروزه جهان و بالاخص کشور عزیزمان ایران، رشد شایان توجهی رو به مدرنیزه شدن دارد و بالطبع ما نیز از این قاعده مستثنا نیستیم. لذا کوشیده ایم تا با فراهم ساختن ماشین آلات روز دنیا جایگاه ویژه ای را در این صنعت به خود اختصاص دهیم از سوی دیگر همت و ایده های بس هوشمندانه طراحان این گروه دلیل برای رسیدن به دستاوردهای سازنده در صنعت چوب بوده است.
از این رو سعی ما بر این بوده تا خط تولید بخش خانگی که انواع مبلمان و lcd را شامل میشود در تمام ابعاد، رضایت متقاضیان را جلب نماییم

خدمتگذاری صادقانه پاسخی است به حسن انتخاب شما مصرف کننده ارجمند
مدیریت شرکت مبل کرال خوش نژاد

تلفن :  04436523326-09144615281
آدرس : آ.غ ، خوی ، شهرک صنعتی، بلوار صنعتگران یکم. خیابان هفتم
ایمیل : info@kralfurniture.ir